Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

5. spotkanie grupy ds. Kanału Augustowskiego

25 marca 2019

Spotkanie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego miało miejsce 21 marca w Augustowie.

Piątemu posiedzeniu grupy powołanej w grudniu 2016 r. przewodniczyli Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Wiktor Liskowicz, wiceprzewodniczący grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

W spotkaniu udział wzięli również m.in. Konsul Generalna Republiki Białorusi Ałła Fedorowa, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku – Magdalena Sidorowicz, a także przedstawiciele samorządów i ich związków (m.in. Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego), instytucji państwowych (Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Dróg Wodnych).

W obradach wzięła udział także Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Podczas posiedzenia Prezes PROT Michał Mikołaj Podbielski, wraz z pracownikami stowarzyszenia, zaprezentował rezultaty projektu „Street View na Kanale Augustowskim”, a za pomocą okularów VR uczestnicy spotkania mogli wybrać się w wirtualną wycieczkę po Kanale Augustowskim.

W trakcie obrad omawiane zostały również kluczowe zagadnienia służące budowie silnej marki Kanału Augustowskiego i jej rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dla podniesienia atrakcyjności obiektu, i obu regionów niezbędne są działania służące rozwojowi projektu August Velo oraz dalsze prace zmierzające do wpisania drogi wodnej, której częścią jest Kanał Augustowski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ustalony został plan pracy na rok 2019, który obejmuje m.in.  oficjalne otwarcie sezonu turystycznego na przejściu wodno-pieszo-rowerowym Rudawka-Lesnaja, wizyty studyjne dziennikarzy po obu stronach kanału oraz wydarzenia kulturalne związane z kanałem.