Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Korycin oczami studentów architektury

17 października 2018

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz drugi jest partnerem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w projekcie, którego celem są badania etnograficzno-architektoniczne prowadzone na terenie województwa podlaskiego przez studentów III roku kierunku Architektura.

Istotą projektu – prowadzonego pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Sulimy i dr hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, prof. PB – jest zdobycie i przekazanie wiedzy o dziedzictwie materialnym i duchowym miejscowości Korycin. Badania architektoniczno-etnograficzne wykonywane będą zarówno w postaci rysunków inwentaryzacyjnych tradycyjnych domów i budynków o wysokich walorach kulturowych, a także rozmów z mieszkańcami wsi oraz serwisu fotograficznego. Projekt odbywa się w ramach zajęć z przedmiotu Osadnictwo wiejskie – studium miejscowości gminnej. Efektem końcowym będzie wystawa wielkoformatowych plansz ukazujących przestrzenno-kulturowe uroki Korycina.

W tym roku studenci skupiają się na bogactwie architektonicznym i kulturowym gminy Korycin. Na poniedziałkowym spotkaniu (15.10.) Wójt Gminy Korycin – Mirosław Lech przedstawił studentom Politechniki Białostockiej historię, największe atuty oraz plany dot. rozwoju gminy. Dzięki uprzejmości Wójta studenci wzięli udział w krótkiej wycieczce po Korycinie i znajdujących się w najbliższej okolicy miejscowościach, podczas której Pan Mirosław Lech opowiadał o odwiedzanych miejscach, wskazywał studentom najciekawsze architektoniczne obiekty oraz odpowiadał na pytania studentów.

promocja