Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Poszukiwany ekspert z dziedziny fotografii cyfrowej w celu wykonania fotografii z terenu województwa podlaskiego

12 sierpnia 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje zadanie publiczne pn. „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim” w związku z konkursem ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 – Turystyka w roku 2020. Realizacja zadania publicznego współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rozwoju.

Zakres zadania publicznego to „Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami/osób starszych”.

Działania zaplanowane w ww. zadaniu publicznym pozwolą na redukcję istniejących problemów osób z niepełnosprawnościami, czyli turystów, którzy podczas imprez turystycznych napotykają na wiele barier, takich jak: transport, zakwaterowanie, dostęp do atrakcji turystycznych, niedostosowane miejsca czy też bariery informacyjne, takie jak brak informacji o potrzebach i obsłudze tych ludzi wynikającej ze słabego wyszkolenia personelu branży turystycznej. Zadanie publiczne ma na celu podwyższenie wiedzy oraz świadomości kadr branży turystycznej na temat turystyki osób z niepełnosprawnościami. Zadanie publiczne jest kompleksowym podejściem do problemów osób z niepełnosprawnościami, na które składają się działania takie jak konferencja, integracyjny spływ kajakowy oraz szkolenia, przygotowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, a także przygotowanie publikacji z ofertami turystycznymi dla turystów z niepełnosprawnościami, które ułatwi im wybór dostosowanych produktów turystycznych. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2011 r., w ramach projektu KREACJA WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ POPRZEZ PRODUKTY TURYSTYCZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI, wydała publikację pn. „Turystyka dla osób niepełnosprawnych województwa podlaskiego”, która prezentowała największe atrakcje województwa podlaskiego pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zadania publicznego przewidziano aktualizację ww. wydawnictwa w wersji z gotowymi propozycjami wycieczek turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. W publikacji uwzględnione będą wszelkie sugestie wskazane podczas dyskusji z osobami z niepełnosprawnościami, która odbędzie się w ramach konferencji.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poszukuje ekspertów z dziedziny fotografii cyfrowej, którzy spełnią poniższe wymogi związane z wykonaniem ww. zadania publicznego:

Wykonanie co najmniej 100 sztuk fotografii z województwa podlaskiego do wydawnictwa „Turystyka województwa podlaskiego dla osób z niepełnosprawnościami”.

Współpraca z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie realizacji zadania według szczegółowych wytycznych.

Szczegóły dotyczące wykonania usługi – Załącznik 1.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2020 r.

Termin wykonania usługi: 30 września 2020 r.

Wyceny prosimy kierować na adres e-mail: biuro@podlaskie.it