Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Spotkanie FROT i POT w Łodzi

1 sierpnia 2017

W dniach 28-29 lipca w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli ROT-ów i Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas dwudniowych obrad podsumowano efekty wspólnych przedsięwzięć i ustalono strategię działania na najbliższy rok.

Dwudniowe obrady w Łodzi zaczęły się od Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Rozmowy dotyczyły przyszłości regionalnych organizacji turystycznych. Uczestnicy spotkania starali się wypracować wspólne stanowisko, ogólny kierunek i strategię działania na najbliższe lata – jest zgoda, że regionalne organizacje turystyczne są na tyle silne, na ile działają razem.

W sobotę do rozmów dołączyli: przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej – Dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, Jacek Janowski oraz jego zastępca, Wojciech Ścibór. Podczas trzygodzinnej debaty podsumowano efekty wspólnych przedsięwzięć w ubiegłym roku i skoordynowano plany na przyszłość. Przedstawiono też oczekiwania wobec wspólnych działań na linii FROT – POT.

Sylwester Pawłowski (Prezes ROTWŁ) i Marek Lawin (Dyrektor ROTWŁ) bardzo dziękują za uczestnictwo: Dorocie Lachowskiej (Prezes FROT, Dyrektor Lubelskiej ROT), Ewie Przydrożny (V-ce Prezes FROT, Dyrektor Wielkopolskiej ROT), Michałowi Podbielskiemu (Skarbnik FROT, Prezes Podlaskiej ROT), Małgorzacie Masłowskiej (Dyrektor Podlaskiej ROT), Agnieszce Kowalkowskiej (Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej ROT), Janowi Błońskiemu (Prezes Mazowieckiej ROT), Markowi Migdalowi (Prezes Zachodniopomorskiej ROT), Zdzisławowi Pawlickiemu (Dyrektor Zachodniopomorskiej ROT)

Źródło: www.rotwl.pl
Zdjęcia: Marek Lawin