Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

6.04.2022 r. – Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

15 kwietnia 2022

6 kwietnia 2022 roku w Hotelu Esperanto w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Spotkanie otworzyła Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bożena Nienałtowska. Następnie przystąpiono do czynności związanych z wyborem Przewodniczącego i Sekretarza oraz porządkiem i regulaminem obrad. Wybrano też składy Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, a także podjęto jednogłośną uchwałę ws. przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków PROT, które odbyło się 16 kwietnia 2021 roku.

W dalszej części spotkania Dyrektor Biura PROT Sławomir Kieda zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji, a Skarbnik PROT Wojciech Cymbalisty – sprawozdanie finansowe. Oba sprawozdania (za rok 2021) zostały przyjęte jednogłośnie. Z takim samym rezultatem zakończył się cykl głosowań za udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu PROT.

Kolejną i zasadniczą część zebrania poświęcono na prezentację Planu pracy na rok 2022. Szereg działań przybliżył Dyrektor PROT Sławomir Kieda. Zgodnie z dokumentem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna będzie promować województwo podlaskie w Internecie, organizować study-tour dziennikarzy i blogerów, brać udział w imprezach turystycznych i współpracować z Polską Organizacją Turystyczną. W planach jest także konferencja na dwudziestolecie organizacji, aplikacja mobilna Podlaskie Travel i audiobooki przygotowywane we współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, dzięki którym o województwie będą mogli słuchać użytkownicy aplikacji streamingowych. Dyrektor Biura zaznaczył, że plan działań ma charakter otwarty, a jego realizacja zależy od wielu czynników zewnętrznych, z którymi musi mierzyć się branża turystyczna.

Przedstawienie planu pracy rozpoczęło dyskusję o tym, jak wesprzeć podlaską branżę turystyczną w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę konkretnych działań, np. interwencji w sprawie zakończenia stanu wyjątkowego. Wszyscy zgodzili się też, że potrzebne są częstsze spotkania i wspólne konsultacje. Stwierdzili również, że w tym roku należy skupić się na promocji turystyki wewnątrz kraju. Pomocna w tym aspekcie będzie organizacja study-tour dla biur podróży i wycieczek dla grup turystów.

Obrady zakończono prezentacją planu wpływów i wydatków PROT na rok 2022. Uchwałę w tej kwestii podjęto jednogłośnie. Zaaprobowano również zmiany w wysokości składek członkowskich.