Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku – certyfikowane centrum informacji turystycznej, gdzie turysta może otrzymać materiały oraz profesjonalną poradę dotyczącą największych walorów i najważniejszych atrakcji województwa podlaskiego.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
T: (+48) 503 356 482
E: rcit@podlaskie.it
Czynne: PN-PT 08:00-16:00

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej posiada również status Miejsca Przyjaznego Rowerzyście na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


Certyfikacja informacji turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku i od tego roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w konsultacji z Polską Organizacją Turystyczną i Zarządem Forum Informacji Turystycznej rozpoczęła proces  certyfikacji punktów informacji turystycznej.

Certyfikacja stanowi ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest:

  • stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej.

Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Szczegółowe zasady certyfikacji oraz minimalne wymogi dotyczące kategoryzacji określa „Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim”. Certyfikacja przeprowadzana jest co dwa lata na podstawie dobrowolnych, indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej.

Do pierwszego procesu certyfikacji w 2010 roku zgłosiło się 18 jednostek IT . Wieloletnie działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaowocowały podwojeniem liczby punktów informacji i obecnie w województwie podlaskim funkcjonuje 31 certyfikowanych centrów i punktów IT.

Dodatkowe informacje na temat Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: E-Certyfikacja Informacji Turystycznej

Pliki do pobrania:
Minimalne kryteria certyfikacji jednostek informacji turystycznej w Polsce

Jednostki informacji turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej – Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82
16-402 Suwałki

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku

ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok

Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 19
16-300 Augustów

Punkt Informacji Turystycznej w Łomży

Plac Stary Rynek 6
18-400 Łomża

Punkt Informacji Turystycznej w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 36
19-200 Grajewo

Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej

Płaska 57A
16-326 Płaska

Punkt Informacji Turystycznej – Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra

Budy Leśne 1A
17-230 Białowieża

Punkt Informacji Turystycznej w Suchowoli

Plac Kościuszki 5D
16-150 Suchowola

Punkt Informacji Turystycznej – Port Kultury Tykocin

ul. Złota 2
16-080 Tykocin

Punkt Informacji Turystycznej – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

ul. Główna 52
Drozdowo
18-421 Piątnica

Informacja Turystyczna – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach

ul. Grodzieńska 33/5
17-300 Siemiatycze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Punkt Informacji Turystycznej

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk

Punkt Informacji Turystycznej – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19
17-250 Kleszczele

Punkt Informacji Turystycznej w Czarnej Białostockiej

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

Punkt Informacji Turystycznej w Narewce

ul. Hajnowska 33
17-220 Narewka

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

ul. Ks. K. Hamerszmita 16
16-400 Suwałki

Punkt Informacji Turystycznej – Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz

Punkt Informacji Turystycznej – PTTK Oddział im. J. Karpińskiego w Białowieży

ul. Kolejowa 17
17-230 Białowieża

Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Tykocinie

ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce

ul. Piłsudskiego 1
16-100 Sokółka

Informacja Turystyczna – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

ul. Brzeska 71
17-307 Mielnik

Punkt Informacji Turystycznej – Ośrodek Agroturystyczny Dolina Biebrzy

Wroceń 44
19-110 Goniądz

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45
17-200 Hajnówka

Punkt Informacji Turystycznej – Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza 24

ul. Polna 50
16-310 Sztabin

Punkt Informacji Turystycznej – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku

ul. Al. Piłsudskiego 7B
15-443 Białystok

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego

ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze