Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku – certyfikowane centrum informacji turystycznej, gdzie turysta może otrzymać materiały oraz profesjonalną poradę dotyczącą największych walorów i najważniejszych atrakcji województwa podlaskiego.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
T: (+48) 503 356 482
E: rcit@podlaskie.it
Czynne: PN-PT 08:00-16:00

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej posiada również status Miejsca Przyjaznego Rowerzyście na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


Certyfikacja informacji turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku i od tego roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w konsultacji z Polską Organizacją Turystyczną i Zarządem Forum Informacji Turystycznej rozpoczęła proces  certyfikacji punktów informacji turystycznej.

Certyfikacja stanowi ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest:

  • stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej.

Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Szczegółowe zasady certyfikacji oraz minimalne wymogi dotyczące kategoryzacji określa „Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim”. Certyfikacja przeprowadzana jest co dwa lata na podstawie dobrowolnych, indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej.

Do pierwszego procesu certyfikacji w 2010 roku zgłosiło się 18 jednostek IT . Wieloletnie działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaowocowały podwojeniem liczby punktów informacji i obecnie w województwie podlaskim funkcjonuje 31 certyfikowanych centrów i punktów IT.

Dodatkowe informacje na temat Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: E-Certyfikacja Informacji Turystycznej

Pliki do pobrania:
Minimalne kryteria certyfikacji jednostek informacji turystycznej w Polsce

Jednostki informacji turystycznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Punkt Informacji Turystycznej

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk

PIT Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

ul. 1 Maja 19
17-250 Kleszczele

Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy

(MGCKiS w Choroszczy)
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Centrum Informacji Turystycznej KAJAR Kuriany

Kuriany 6
15-588 Kuriany

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie

Waniewo 22
18-218 Sokoły

Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

PIT Łomżyńskiego Park Krajobrazowego Doliny Narwi

ul. Główna 52
Drozdowo
18-421 Piątnica

Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 19
16-300 Augustów

Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej

Płaska 57A
16-326 Płaska

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Punkt Informacji Turystycznej w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 36
19-200 Grajewo

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego

Krzywe 82
16-402 Suwałki

Punkt Informacji Turystycznej w Ciechanowcu

Plac 3 Maja 31
18-230 Ciechanowiec

Punkt Informacji Turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

Punkt Informacji Turystycznej w Drohiczynie

(MGOK w Drohiczynie)
ul. J.I. Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

ul. Ks. K. Hamerszmita 16
16-400 Suwałki

Punkt Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz

Punkt Informacji Turystycznej – Muzeum Wigier WPN

Stary Folwark 50
16-402 Suwałki

Punkt IT PTTK Oddział im. J. Karpińskiego w Białowieży

ul. Kolejowa 17
17-230 Białowieża

Punkt Informacji Turystycznej w Tykocinie

ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin

Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce

ul. Piłsudskiego 2
16-100 Sokółka

Punkt Informacji Turystycznej w Mielniku

(GOKSiR, Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku)
ul. Brzeska 71
17-307 Mielnik

Punkt Informacji Turystycznej “Dolina Biebrzy”

Wroceń 44
19-110 Goniądz

Punkt Informacji Turystycznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45
17-200 Hajnówka

Punkt Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu

ul. Chodakowskiego 3
16-030 Supraśl

Punkt Informacji Turystycznej Janewiczówka

Kopiec 7
16-310 Sztabin

PIT Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza 24

ul. Polna 50
16-310 Sztabin

PIT Białowieskiego Parku Narodowego

ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

PIT – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku

ul. Al. Piłsudskiego 7B
15-443 Białystok

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego

ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze