Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje działania proturystyczne, prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą. Działania realizowane przez PROT skupiają się na promowaniu lokalnych walorów turystycznych oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą.