Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ankieta „Obiekty agroturystyczne w województwie podlaskim” (2022)

13 października 2022

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa działalności w zakresie usług agroturystycznych.

Jest to drugi etap badań rozpoczętych w 2020 roku. Pogłębienie informacji dotyczącej sytuacji kwaterodawców agroturystycznych w województwie podlaskim wynika między innymi ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu.

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut (termin do 30 października 2022 r.). Przystąpienie do badania niesie wiele korzyści, takich jak:
– dołączenie do bazy danych kwater agroturystycznych w województwie podlaskim, którą zarządzać będzie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP),
– umieszczenie oferty agroturystycznej w katalogu kwater agroturystycznych województwa podlaskiego,
– uzyskanie pomocy w rozwoju i promocji oferty agroturystycznej,
– możliwość udziału w szkoleniach kierowanych do uczestników badania,
– promocja oferty agroturystycznej w Internecie (serwisach PROT, KSOW, UMWP) oraz certyfikowanych centrach informacji turystycznej.

Jednocześnie prosimy o przesłanie fotografii (maksymalnie 3 zdjęcia, w wysokiej rozdzielczości i w formacie poziomym) Państwa kwater agroturystycznych na adres: agro@podlaskie.it w celu umieszczenia w wyszukiwarce kwater agroturystycznych.

Badanie jest realizowane przez PROT w ramach realizacji zadania pt. “Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Kontakt: Łukasz Klimiuk, tel. 856537797, e-mail: agro@podlaskie.it

Więcej informacji.