Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ankieta “Obiekty agroturystyczne w województwie podlaskim”

28 lipca 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa działalności w zakresie usług agroturystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Przystąpienie do badania niesie wiele korzyści, takich jak:
– dołączenie do bazy danych kwater agroturystycznych w województwie podlaskim, którą zarządzać będzie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP),
– umieszczenie oferty agroturystycznej w katalogu kwater agroturystycznych województwa podlaskiego,
– uzyskanie pomocy w rozwoju i promocji oferty agroturystycznej,
– możliwość udziału w szkoleniach kierowanych do uczestników badania, m.in. “Kreowanie marki w agroturystyce”, “Jak budować wizerunek kwatery na FB i Instagramie”,
– promocja oferty agroturystycznej w Internecie (serwisach PROT, KSOW, UMWP) oraz certyfikowanych centrach informacji turystycznej.

Badanie jest realizowane przez PROT w ramach realizacji zadania pt. “Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Więcej informacji.