Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Augustowska Karta Turysty 2018 – wyróżnij swoją ofertę

4 kwietnia 2018

Wzorem ubiegłego roku, Samorząd Augustowa wprowadza w sezonie letnim 2018 Augustowską Kartę Turysty, której celem jest zachęcenie turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej, a także promocja lokalnych przedsiębiorców. Augustowska Karta Turysty ma również integrować środowisko branży turystycznej oraz rozwijać sieć współpracy lokalnej.

Augustowska Karta Turysty uprawniać będzie do rabatów i zniżek podczas pobytu w Augustowie, w terminie, na jaki z góry wniesiona została opłata uzdrowiskowa lub miejscowa w obiektach przedsiębiorców, którzy zechcą przystąpić do projektu jako jego Partnerzy.

Każda Augustowska Karta Turysty będzie posiadała nadrukowany indywidualny numer, imię i nazwisko użytkownika, termin pobytu oraz numer dokumentu, na podstawie którego zostanie wydana Karta. Do każdej Karty dołączona zostanie dwustronna broszura informacyjna z listą Partnerów i informacją o wysokości zaoferowanych przez nich zniżek i rabatów.

Karta będzie udostępniana w Centrum Informacji Turystycznej turystom, którzy przedstawią dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej za pobyt w augustowskim obiekcie noclegowym przez co najmniej 3 dni z góry. Jej ważność i autentyczność weryfikować będą pracownicy obiektów Partnerów udzielających zniżek i rabatów.

Udział w projekcie to znakomita szansa na szersze uwidocznienie i wyróżnienie prowadzonej przez augustowskie przedsiębiorstwa działalności, a co za tym idzie zwiększenie liczby klientów. Partnerzy Augustowskiej Karty Turysty objęci zostaną wspólną kampanią promocyjną w okresie trwania akcji.

Aby przystąpić do współpracy przy Projekcie Augustowska Karta Turysty należy skontaktować się telefonicznie pod nr 87 643 28 83 lub mailowo na adres: promocja@urzad.augustow.pl najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2018 r. wraz z deklaracją wysokości oferowanych zniżek.

Regulamin 
Za: www.urzad.augustow.pl