Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Dotacje na prace przy zabytkach – konkurs UMWP

12 lutego 2019

Ruszył konkurs na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego br.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Obiekt zabytkowy musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego.

Wnioski należy składać elektronicznie przez stronę www.witkac.pl. Znaleźć na niej można też wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące konkursu, a także na Wrotach Podlasia w zakładce „dotacje na zabytki”.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
pokój 308
e-mail: malgorzata.mruczek@wrotapodlasia.pl, adam.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 510

Za: www.wrotapodlasia.pl

dofinansowania