Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2 maja 2018

W sierpniu br. ruszy drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 o dofinansowanie mikroprojektów w zakresie priorytetów celu tematycznego „Dziedzictwo”.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), a jego głównym założeniem jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu trzech państw. Strategia Programu odpowiada krajowym i regionalnym strategiom rozwoju socjoekonomicznego.

Tym razem nabór na mikroprojekty, czyli projekty o charakterze miękkim, które wspierają współpracę przygraniczną (m. in. wydarzenia kulturowe, artystyczne, edukacyjne), zostanie otwarty w ramach dwóch priorytetów:
Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii;
Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Przewidziana pula funduszy na dofinansowanie w ramach Programu to 5,2 miliona euro, a przydział środków na poszczególny projekt może wynieść od 20 000,00
do 60 000,00 euro
.

Przez okres trwania naboru, beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych ze strony Wspólnego Sekretariatu Technicznego, poprzez stronę programową, szkolenia, konsultacje, konferencje naukowe oraz Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w dn. 26-27 lipca br. w Brześciu oraz 25-26 sierpnia br. w województwie podkarpackim.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie: www.pbu2020.eu/pl.