Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Forum Poszukiwania Partnerów PL-BY-UA 2014-2020

12 lipca 2018

25-26 lipca br. w Lublinie odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów – wydarzenie, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Do udziału w Forum zaproszeni są wszyscy potencjalni Wnioskodawcy z obszaru kwalifikowalnego Polski, Białorusi i Ukrainy. Organizatorzy zapewniają dojazd z głównych miast (zgodnie z listą podaną w formularzu rejestracyjnym), wyżywienie, noclegi, program i wykładowców, materiały szkoleniowe.

Formularz rejestracyjny należy wypełnić, podpisać i zeskanować, a następnie wraz z wersją edytowalną załącznika przesłać na adres bok@lfwb.eu najpóźniej do 17 lipca 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potencjalny Beneficjent może zgłosić najwyżej 2 przedstawicieli do udziału w wydarzeniu. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Należy zarejestrować się w bazie Poszukiwania Partnerów dostępnej tutaj.

Na stronie Programu www.pbu2020.eu jest dostępny Podręcznik Programu dla drugiego naboru wniosków w języku angielskim oraz jego robocze tłumaczenia na języki narodowe, zawierające szczegółowe informacje dot. zasad naboru, w tym instytucji i organizacji uprawnionych do składania wniosków, obszaru kwalifikowanego, itp.

Szczegółowa agenda 
Formularz rejestracyjny

Nabór projektów rusza 1 sierpnia i potrwa do 31 października. We wrześniu b.r. przewidziane są szkolenia dla Wnioskodawców.