Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Forum Poszukiwania Partnerów w Brześciu

3 sierpnia 2018

21-22 sierpnia br. w Brześciu odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Udział w spotkaniu wziąć mogą potencjalni wnioskodawcy z obszaru kwalifikowalnego – Polski, Białorusi i Ukrainy. Organizator zapewnia dojazd z głównych miast, wyżywienie oraz noclegi.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podpisanie i zeskanowanie go, a następnie (wraz z wersją edytowalną załącznika) przesłanie na adres brest@pbu2020.eu najpóźniej do 7 sierpnia 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potencjalny Beneficjent może zgłosić najwyżej 2 przedstawicieli do udziału w wydarzeniu. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Nabór projektów rusza 1 sierpnia i potrwa do 31 października. We wrześniu br. przewidziane są szkolenia dla Wnioskodawców.

Szczegółowa agenda.

Strona Programu.

Baza Poszukiwania Partnerów.