Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Komunikat MSiT dot. ustawy o imprezach turystycznych

10 lipca 2018

KOMUNIKAT
dotyczący ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.) obowiązującej od 1 lipca br.

Organizacje pozarządowe organizujące imprezy turystyczne w ramach prowadzonej działalności nieodpłatnej nie podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych podlegają organizacje pozarządowe organizujące imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w ramach prowadzonej:

  • działalności odpłatnej
    lub/i
  • działalności gospodarczej.

Źródło: Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Materiały pomocne w zapoznaniu się ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących świadczenia usług turystycznych, tekst ustawy, omawiane rozporządzenia, a także akty wykonawcze do ustawy znajdują się w Relacji ze szkolenia.