Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konferencja “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju”

23 listopada 2017

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w konferencji “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju” realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.

Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

Wypełnioną kartę prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 roku na adres: cit@podlaskieit.pl, lub pocztą na adres:

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok

WIĘCEJ: www.podlaskie.ksow.pl