Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konferencja “Turystyka osób z niepełnosprawnościami”

17 września 2020

W Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów goszczą przedstawiciele branży turystycznej, samorządów lokalnych, a także reprezentanci środowiska osób z niepełnosprawnościami z całego województwa podlaskiego.

Trwa Konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”, której celem jest podwyższenie wiedzy i świadomości jej uczestników na temat ułatwiania dostępu osobom z niepełnosprawnościami do atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a także integracja podlaskiej branży turystycznej ze środowiskiem reprezentującym osoby z niepełnosprawnościami.

Spotkanie otworzyła Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bożena Nienałtowska, która powitała przybyłych gości. Następnie głos zabrała przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju – Główny Specjalista z Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki Olga Piekarzewska, która odczytała list od Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki Andrzeja Guta-Mostowego. Głębokie zadowolenie tematyką wydarzenia wyraziła również Dyrektor Operacyjna Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów Anna Borowska. Prelekcje rozpoczęły się o godzinie 10:00.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali już wystąpienia dotyczącego głównych form i funkcji turystyki osób z niepełnosprawnościami przedstawionej przez Prezesa Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Ryszarda Rodzika i zrozumieli potrzeby osób niesłyszących oraz słabosłyszących, które w swoim wystąpieniu pt. „Turystyka w mig” zobrazowała Marlena Rogowska – Dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Zachodnie. Część pierwszą Konferencji zamknął Mariusz Rodzik – Wiceprezes Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, który wypowiedział się na temat aktywnych form turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Organizator – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – zadbał o kompleksowość programu Konferencji, zapraszając najlepszych ekspertów, którzy odpowiedzą na wiele pytań dotyczących pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dlatego druga część spotkania uzupełni wiedzę uczestników o informacje praktyczne. Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Anna Drabarz przedstawi zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Małgorzata Luto – Główny Specjalista w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przytoczy przepisy dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a cykl prelekcji zakończy prezentacja Prezesa Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “IMPULS” Wojciecha Grabowskiego na temat głównych problemów wynikających z niedostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po czym nastąpi dyskusja z uczestnikami Konferencji.

Dzień drugi Konferencji przeznaczony będzie na integracyjny spływ kajakowy Czarną Hańczą, który pozwoli poznać bariery stojące na drodze osób z niepełnosprawnościami do pełnego i zadowalającego korzystania z atrakcji turystycznych województwa podlaskiego.

Konferencja jest elementem zadania publicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.