Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konkurs Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

20 maja 2019

Polska Organizacja Turystyczna zainaugurowała XIII KONKURS Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. Każda edycja Konkursu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród certyfikowanych centrów i punktów Informacji Turystycznej w całym kraju.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepiej działających centrów i punktów informacji turystycznej w Polsce, podniesienie jakości usług związanych z obsługą turystów krajowych i zagranicznych, podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem turystycznej sieci informacyjno-promocyjnej.

Zgłoszenia uczestnictwa w tej edycji Konkursu można składać do 30 czerwca 2019 roku.

Zawarte kryteria w tegorocznym Konkursie uwzględniają nurtujące turystów kwestie w kontekście lepszego wykorzystania potencjału zawodowego wysoko wykwalifikowanych kadr informacji turystycznej. Kryteria wskazują na rzeczywiste zaangażowanie zawodowych  informatorów turystycznych w kreowanie wydarzeń kulturalno-turystycznych, uczestnictwo w projekcie infolinii turystycznej Contact Center, aktywniejsze podejmowanie inicjatyw w roli animatorów, liderów projektów i organizatorów wydarzeń turystycznych – to cechy niezwykle pożądane. Niezmienione zostały podstawowe kryteria konkursowe, do których należy przede wszystkim posiadanie przez centrum Informacji Turystycznej od 1 do 4 aktualnych gwiazdek certyfikacyjnych zgodnie ze standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zatem warunkiem udziału w Konkursie jest pomyślna weryfikacja standardu danego podmiotu Informacji Turystycznej i uzyskana certyfikacja IT przez Krajową Komisję Certyfikacyjną.

Formuła zgłaszania kandydatur i wypełniania wniosków do Konkursu odbywa się wyłącznie na podstawie internetowej aplikacji:
 https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/konkursy/najlepsze-centrum-informacji-turystycznej

Krajowa Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze centra Informacji Turystycznej w poszczególnych kategoriach na podstawie oceny między innymi lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dostępność podmiotów w sieci, kwalifikacje pracowników, udogodnienia dla turystów oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym. Korzyści z udziału w Konkursie to nagrody takie jak statuetka POT, dyplom uznania dla laureata, koszulka promocyjna, stojak składany na broszury promocyjne oraz kampania promocyjna w mediach POT.

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi jesienią w Warszawie.

konkursy