Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konkurs ofert w obszarze turystyki i krajoznawstwa

14 lutego 2018

16 stycznia Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie konkursu ofert na wykonanie zadań w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć do 16 lutego 2018 roku.

O jakie zadania chodzi? Składane oferty mogą dotyczyć:

  1. Wyznaczania i odnawiania szlaków turystycznych.
  2. Organizacji imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim.
  3. Promocji produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa podlaskiego.
  4. Opracowania i wydawania niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących walory
    turystyczne województwa podlaskiego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 18 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. poprzez serwis witkac.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie tutaj (www.wrotapodlasia.pl) oraz w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel.: 85 66 54 484).

Uchwała
Załącznik do Uchwały
Kata oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej