Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – trwa nabór

18 kwietnia 2018

Zarząd Województwa Podlaskiego – Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na podlaskim odcinku Szlaku Rowerowego Green Velo, informuje o rozpoczęciu naboru podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu “Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Nabór ruszył 4 kwietnia 2018 roku.

Zaproszenie do współpracy skierowane jest do:
– gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
– zarządców atrakcji turystycznych,
– centra informacji turystycznej,
– operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp. położonych w tzw. “korytarzu” szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny. W celu uzyskania rekomendacji “Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy wskazać, jakie kryteria “przyjazności” pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać dane adresowe i podstawowe informacje o Państwa ofercie. Zgłoszenia będą weryfikowane przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji. Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach “przyjaznych rowerzystom” w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą.

Dodatkowe informacje nt. systemu rekomendacji MPR znajdziecie tutaj oraz bezpośrednio w  Referacie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (tel. 85 66 54 485) oraz pod mailem mpr@wrotapodlasia.pl.