Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Nabór wniosków o dofinansowanie targów i misji zagranicznych

21 maja 2018

30 maja upływa termin składania wniosków o udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele działań w zakresie promocji przedsiębiorczości i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa oraz promocji gospodarczej regionu.

Nabór ogłoszony został przez Zarząd Województwa z poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia to udział w targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych, organizacja wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych, organizacja zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego, ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych oraz udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 8 mln PLN. Konkurs podzielony został na cztery rundy – trzy z nich już się zakończyły, a pierwsze projekty otrzymały już dofinansowanie. W naborze mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie samorządy, instytucje otoczenia biznesu i porozumienia tych podmiotów. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie na maksymalnie dwa wydarzenia w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Więcej informacji.