Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

NIK na Green Velo, czyli ankieta dla rowerzystów

28 maja 2020

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie kontrole dotyczące utrzymania i wykorzystania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Ten najdłuższy spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce liczy blisko 2 tys. km długości, łącząc pięć województw Polski Wschodniej.

Chcąc uzyskać jak najszerszą informację na temat wykorzystania Szlaku, NIK uruchomiła internetową ankietę, skierowaną do osób, które skorzystały z Green Velo w latach 2018-2019.

Kontrolerzy chcą zapytać o stan nawierzchni dróg, bezpieczeństwo i oznakowanie Szlaku. Pytania dotyczą także wrażeń z korzystania z Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz z oferty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Możliwe jest również przedstawienie własnej opinii lub uwag.

Do wypełnienia ankiety NIK zaprasza zarówno osoby, które przemierzyły znaczne odległości na tym Szlaku, jak i te które jeździły nim sporadycznie lub jedynie na krótkich odcinkach.

ANKIETA

Artykuł: Najwyższa Izba Kontroli