Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Nowa grupa ekspertów ds. żywności

4 kwietnia 2018

W środę, 28 marca br. miało miejsce pierwsze spotkanie Grupy Tematycznej ds. Jakości Żywności, którą powołano jako organ doradczy, funkcjonujący przy Samorządzie Województwa Podlaskiego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zespół ten będzie zajmować się szeroko rozumianą problematyką tzw. „produktów lokalnych”, czego efektem ma być wspieranie rozwoju gospodarczego, opartego o wysokiej jakości produkty rolne oraz drobne przetwórstwo.

– Naszym celem jest tworzenie wartości dodanej, aby producenci, którzy oferują żywność, której jakość wynika ze stosowania tradycyjnych i ekologicznych metod przetwórstwa mogli uzyskiwać godziwe zyski. Zwracając uwagę na jakość żywności dbamy również o zdrowie mieszkańców naszego województwa – przekonywał otwierając spotkanie Stefan Krajewski, Członek  Zarządu Województwa Podlaskiego.

Grupę Tematyczną ds. Jakości Żywności tworzy zespół 22 osób, w skład którego wchodzą reprezentanci ważnych instytucji z otoczenia sektora rolnictwa – takich jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Swoją reprezentacje mają również lokalne grupy działania, samorząd terytorialny, ośrodki naukowe, stowarzyszenia oraz producenci. Wspólnie wypracowane stanowiska i opinie tak szeroko reprezentowanego środowiska związanego z sektorem żywności, z pewnością będą dla władz województwa cennym źródłem informacji.

Prace zespołu będą miały charakter ciągły, a współpraca przebiegać będzie wielotorowo – również w przerwach (a nawet przede wszystkim) pomiędzy spotkaniami. O postępach będziemy Państwa na bieżąco informować, a zainteresowanych tematem prosimy o kontakt: produkty@wrotapodlasia.pl

Za: www.wrotapodlasia.pl