Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

XIX edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczna

29 lipca 2022

29 lipca ruszyła XIX edycja regionalnego etapu Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Cel Konkursu:

 • Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

Podmioty uprawnione do nadsyłania zgłoszeń:

 • Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych, podmiotom z branży turystycznej (m.in. przedsiębiorcom turystycznym), organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie.

Do udziału w Konkursie można zgłosić produkty turystyczne w poniższych kategoriach:

 • Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
 • Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
 • Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mających z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
 • Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
 • Miejsce – obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Harmonogram:

 • 29 lipca – rozpoczęcie regionalnego etapu Konkursu (rozpoczęcie naboru zgłoszeń).
 • 4 września – zakończenie regionalnego etapu Konkursu (zakończenie naboru zgłoszeń).
 • 5 września – zebranie kapituły regionalnego etapu Konkursu (ocena merytoryczna).
 • 16 września – termin nadsyłania zgłoszeń przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną do Polskiej Organizacji Turystycznej.
 • 19 września – rozpoczęcie ogólnopolskiego etapu Konkursu.
 • 27 października – zakończenie ogólnopolskiego etapu Konkursu.

Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się na przełomie października i grudnia.

Nagrody:

 • Nagrodą główną w Konkursie dla produktu turystycznego, który w etapie ogólnopolskim został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej” będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w roku 2023, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. Zwycięzcy regionalnego etapu Konkursu otrzymają Certyfikaty Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zaś zwycięzcy ogólnopolskiego etapu – Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zgłoszenia zbierane są poprzez aplikację konkursową dostępną pod adresem:

https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/

Informacji o Konkursie udzielają pracownicy Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (tel.: 85 653 77 97, e-mail: biuro@podlaskie.it).