Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

XXI edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

27 czerwca 2024

Ruszyła XXI edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w Polsce oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie nowych, polskich produktów turystycznych.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią rekomendację i gwarancję usług na najwyższym poziomie, podnoszą rangę produktu turystycznego i wzmacniają jego pozycję w ofertach dla klientów, dzięki czemu dany produkt staje się rozpoznawalny w całym kraju, a nawet za granicą.

Certyfikaty POT przyznawane są produktom turystycznym, które należą do jednej z następujących kategorii:

Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o kilka rodzajów Certyfikatów:

  • Certyfikat POT (przyznawane produktom turystycznym istniejącym na rynku nie krócej niż dwa lata).
  • Złoty Certyfikat POT (wybrany spośród wszystkich produktów turystycznych wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu Certyfikatem POT, jednak nie krócej niż po upływie trzech lat od otrzymania Certyfikatu POT).
  • Turystyczne Odkrycie Roku (przyznawany nowym, posiadającym duży potencjał produktom turystycznym funkcjonującym na rynku nie dłużej niż dwa lata)
  • Certyfikat Internautów (wyłoniony w drodze głosowania internetowego przeprowadzonego na portalu polska.travel).

Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne będą objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą dla zdobywcy Złotego Certyfikatu POT jest kampania promocyjna o wartości nie mniejszej niż 250 tys. złotych.

Zwycięzcy regionalnego etapu konkursu (w województwie podlaskim) wyróżnieni zostaną Certyfikatami Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Terminy:
Etap I – regionalny (w województwie podlaskim) – od 27 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku.
Etap II – ogólnopolski – od 21 września do 18 października 2024 roku.

Zgłoszenia:
https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/

Regulamin Konkursu: https://konkurs.pot.gov.pl/regulaminy/pot2024.pdf.

O dotychczasowych laureatach konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej można przeczytać na Narodowym Portalu Turystycznym: https://certyfikaty.polska.travel/.