Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – nawet 500 tys. zł na gminę

4 kwietnia 2018

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach, współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Wnioski przyjmowane będą od 23 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku. O wnioski mogą ubiegać się gminy lub instytucje kultury. Kwota, jaką maksymalnie może otrzymać jedna miejscowość wynosi nawet 500 tys. zł. Na całe województwo, na ten projekt, przeznaczonych zostało 595 798 euro.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20 w Białymstoku. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej. W takim przypadku za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Ostateczny termin naboru projektów upływa 18 maja 2018 roku o godz. 15:30.

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl