Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

“Odpoczywaj w Polsce” – kampania POT

28 maja 2020

“Odpoczywaj w Polsce” to akcja zainicjowana przez Polską Organizację Turystyczną, która ma na celu zainspirowanie Polaków do odkrywania prawdziwego potencjału turystycznego naszego kraju. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna koordynuje jej przebieg na terenie województwa podlaskiego.

Koncepcja dwumiesięcznej kampanii opiera się na promocji poszczególnych regionów. Z każdego z nich wyselekcjonowane zostaną trzy szeroko pojęte produkty turystyczne, które można określić mianem najlepszych miejsc na mapie turystycznej Polski, a zarazem laureatów renomowanych ogólnopolskich konkursów POT: „Najlepszego Produktu Turystycznego”, Międzynarodowego Konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN), „Polskich Marek Turystycznych” oraz „Na Wsi Najlepiej”. Grupami docelowymi akcji są rodziny z dziećmi, seniorzy, single, pary oraz osoby podróżujące.

Zgodnie z założeniami kampanii, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wskazuje dwa produkty turystyczne, które były laureatami ww. konkursów, a także miejsce, które jest szczególnie istotne dla województwa podlaskiego.

1. Region Puszczy Białowieskiej
Jeden z sześciu w Polsce i jedyny w województwie podlaskim kandydat do tytułu Marki Turystycznej przyznawanej przez Ministerstwo Rozwoju. Obszar o dużym potencjale turystycznym. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Współpraca: LOT „Region Puszczy Białowieskiej”

2. Kanał Augustowski
Produkt turystyczny nagrodzony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Rozległy obszar Pojezierza i Puszczy Augustowskiej zachęca do uprawiania turystyki wodnej. Obszar Kanału Augustowskiego uzupelniony o Miasto Suwałki, które jest strategicznym partnerem PROT. Oferta turystyczna miasta w połączeniu z atutami leżących niedaleko Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazu jest atrakcyjną propozycją spędzania czasu na północy województwa.
Współpraca: Augustowska Organizacja Turystyczna, Suwalska Organizacja Turystyczna.

3. Tykocin
Leżący w środkowej części województwa podlaskiego Tykocin określany mianem „Perły Baroku” słynie z bogatej historii. Opowieść o dziedzictwie kulturowym miasta zostanie poszerzona o walory i atrakcje Narwiańskiego Parku Narodowego.
Współpraca: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

Wybrane miejsca pozwolą zaprezentować bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych województwa podlaskiego. Dokonując wyboru uwzględniliśmy również potencjał turystyczny Członków PROT.

Rekomendowane przez nas obszary promują zróżnicowane formy turystyki: przyrodniczą, pieszą, rowerową, wodną.

Wskazane miejsca i produkty turystyczne promowane będą w Internecie oraz w telewizji, poprzez specjalnie przygotowane wejścia w tzw. „telewizji śniadaniowej”

W ramach kampanii „Odpoczywaj w Polsce” zostanie przygotowanych 16 felietonów (16 odcinków: 1 Region to 1 odcinek i 3 wejścia w formie 3 minutowych paralive-ów) w telewizji śniadaniowej, każdy felieton poświęcony jednemu województwu. Materiał filmowy będzie realizowany w trzech miejscach w danym województwie.

Brief do każdej audycji przygotuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz ze wskazanym zarządcą produktu.

Województwo podlaskie promowane będzie już 13 czerwca (sobota) na antenie jednej ze stacji telewizyjnych.

Dodatkowo, Polska Organizacja Turystyczna planuje również promocję 15-sekundowych spotów reklamowych, emitowanych w różnych kanałach telewizyjnych, promocję w postaci „banerowej” w aplikacjach mobilnych, promocję w Internecie dzięki możliwościom oferowanym przez Google Ads, promocję na fanpage’u Polskiej Organizacji Turystycznej, artykuły sponsorowane na największych ogólnopolskich portalach internetowych, a także otwarcie nowej strony internetowej, gdzie turysta będzie mógł znaleźć inspirację do planowania podróży po Polsce.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna będzie czynnie uczestniczyć w tym działaniu poprzez koordynowanie promocji województwa podlaskiego, współpracę z parterami oraz dostarczenie contentu w postaci tekstów i multimediów.