Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa

2 maja 2018

27 kwietnia br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaje zadań, o których dofinansowanie można się ubiegać to:

1. Organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim, czyli wydarzeń o charakterze otwartym i popularyzującym aktywne formy spędzania czasu wolnego, prezentujące w sposób kompleksowy potencjał turystyczny regionu zarówno w sferze przyrodniczej jak i kulturowej;

2. Opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących walory turystyczne województwa podlaskiego, czyli np. realizacja krótkich filmów promujących różnorodne formy aktywności turystycznej w województwie podlaskim, czy promocja turystyki kulinarnej, ukierunkowana na stworzenie wizerunku kuchni województwa podlaskiego jako autentycznej marki regionu i waloru turystycznego.

Na realizację powyższych zadań Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył kwotę 66 939,26 PLN. Wnioskowana maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania, a oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu zadania.

Oferty składać można do dnia 24 maja br. poprzez serwis witkac.pl. Następnie należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty, które jest równocześnie warunkiem jej rozpatrzenia i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie do 25 maja br.

Szczegóły konkursu na stronie: www.wrotapodlasia.pl.