Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c

14 lutego 2015

Zadanie publiczne „Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c.” poległo na oznakowaniu najciekawszych obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c.

Znak E-22c „informacja o obiektach turystycznych”, według ZAŁĄCZNIKA Nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, „stosuje się w celu wskazania obszaru (miasta), na którym znajduje się szereg godnych uwagi obiektów turystycznych. Na znaku umieszcza się nazwę obszaru (miasta), na którym występują atrakcje turystyczne oraz ich symbole. Znaki umieszcza się przy drogach dojazdowych do obszaru.”

Zadanie publiczne zrealizowano we współpracy z jednostkami samorządowymi, na terenie których znaki zostały ustawione.

Wykonanie zadania publicznego „Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c.” jest zgodne z Marketingową Strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2008 – 2015 Polskiej Organizacji Turystycznej, Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Kierunkami Rozwoju Turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.