Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Pieniądze na rozwój turystyki

21 września 2021

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 – O pożyczkę mogą ubiegać się obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy zajmujące się transportem turystycznym czy organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Promujemy regionalną kulturę i rozrywkę oraz ekologiczne produkty. Wsparcie  dystrybuowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i  wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

W ramach Instrumentu Finansowego jest możliwość otrzymania dodatkowych preferencji w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19, takich jak brak wymaganego wkładu własnego, 6 miesięczne wakacje kredytowe czy przeznaczenie środków na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy.

Kwota pożyczki: do 500.000,00 zł.

Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Oprocentowanie: od 0,0375% (oprocentowanie na dzień 01.03.2021 r.).

Okres spłaty: do 84 miesięcy.

Karencja: do 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Jest wiodąca instytucją partnerską Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych, pochodzących z regionalnych programów operacyjnych. Poza instrumentami finansowymi oferuje również nieodpłatne szkolenia on-line dla wszystkich zainteresowanych (m.in. aspekty prawne działalności – prawo pracy i prawo podatkowe, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing czy przygotowanie biznesplanu).

Więcej informacji na stronie www.pfp.com.pl.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – informacje

Pożyczka na Rozwój Turystyki – szczegółowe informacje