Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

PL-BY-UA 2014-2020 – spotkanie informacyjne

5 lipca 2018

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania Stowarzyszenia.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Suwałkach (ul. Wesoła 22).

Spotkanie poprowadzą przedstawicielki Wspólnego Sekretariatu Technicznego: Ewa Adamczuk, Jolanta Pasternakiewicz i Joanna Satora. Na spotkaniu przedstawione będą najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie inicjatyw transgranicznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, w tym: założenia ogólne oraz uproszczenia stosowane w drugim naborze wniosków (ogłoszenie o naborze mikroprojektów planowane jest na 1 sierpnia 2018 r.).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uczestnictwo mailem: euroregion@niemen.org.pl lub telefonicznie pod numerem 87 565 36 71. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 lipca br.