Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaskie Forum Agroturystyczne 2022

30 listopada 2022

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zapraszają do wzięcia udziału w Podlaskim Forum Agroturystycznym. Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 grudnia br. w Apartment&Room Marina Borki w Augustowie.

Podlaskie Forum Agroturystyczne odbywa się dzięki finansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dwudniowe spotkanie jest skierowane do osób mieszkających na terenie województwa podlaskiego – prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem działalności związanej z turystyką wiejską, a także do pracowników instytucji związanych z turystyka wiejską.

Uczestnicy Forum wezmą udział w panelach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Uzyskają szeroką wiedzę w zakresie zarządzania i promocji turystyki wiejskiej. Prelekcje będą dotyczyć tematów związanych ze sprzedażą produktu turystyki wiejskiej oraz kreacją pozytywnego wizerunku w oparciu o zasoby naturalne i przyrodnicze. Eksperci wypowiedzą się także w kwestii dostosowania oferty turystycznej do nowych przepisów prawa.

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy są dostępne poniżej.

Aby zgłosić udział w Podlaskim Forum Agroturystycznym, niezbędne jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego. Skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres biuro@podlaskie.it w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.