Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych”

29 września 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych”, które odbędzie się w dn. 23 października br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin).

Realizacja Forum możliwa jest dzięki finansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Turystyka wiejska jest nadal rozwijającą się gałęzią turystyki w województwie podlaskim i aby mogła osiągnąć odpowiednią jakość na terenach rolniczych i niezurbanizowanych, występuje potrzeba ciągłego podnoszenia wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich. Mieszkańcy obszarów wiejskich wykorzystują tylko część potencjału turystycznego, który występuje w województwie podlaskim, co stanowi główny problem turystyki wiejskiej, dlatego transfer wiedzy w postaci forum agroturystycznego ma na celu rozwiązanie tego problemu, stwarzając podstawy do racjonalnego i pełnego wykorzystania możliwości jakie umożliwia uwarunkowanie naturalne i środowiskowe do rozwoju turystyki wiejskiej w województwie podlaskim.

 

Podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego osiemdziesięciu uczestników pozna opracowanie naukowe analizujące stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim przygotowane na podstawie przeprowadzonej w 2020 roku przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną inwentaryzacji kwater agroturystycznych, którą przedstawi dr inż. Romuald Ziółkowski z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Program Forum:

Partnerami wydarzenia są: Politechnika Białostocka, Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, niezbędnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Skan wypełnionego oraz podpisanego formularza należy przesłać na adres d.korolczuk@podlaskie.it do dn. 16 października 2020 r., do godz. 16:00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (PDF) Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)