Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

26 listopada 2018

23 listopada br. w Hotelu Royal & SPA w Białymstoku miało miejsce Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Organizacji Michał Podbielski, który podziękował gościom za przybycie i poprosił Bogdana Dyjuka, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, o zabranie głosu.

Marszałek Dyjuk w kilku zdaniach podsumował współpracę pomiędzy Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podczas mijającej kadencji Zarządu Województwa Podlaskiego, podziękował za wspólną wieloletnią pracę na rzecz rozwoju turystyki w regionie oraz wyraził nadzieję na przyszłe spotkania i możliwość kontynuowania rozpoczętych działań.

W dalszym porządku obrad Walnego Zebrania podjęta została uchwała zmieniająca wysokość składki członkowskiej Województwa Podlaskiego określonej w załączniku  nr 1 do Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Następnie Pani Katarzyna Stempniak z agencji White Bits przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej realizacji kampanii internetowej „Podlaskie. Zasil się naturą”.

W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu Michał Podbielski zaproponował dyskusję na temat opracowania strategii działania PROT na kolejne lata. Podczas rozmowy, Prezes Podbielski przekazał informację o trwającej w organizacjach turystycznych w całym kraju, w tym w PROT, kontroli NIK. Prowadzona kontrola nakierowana jest na sprawdzenie strategii działań i efektywność, zarówno lokalnej jak i krajowej promocji turystycznej Polski. Prezes zasugerował powołanie zespołu do opracowania strategii działania PROT lub powierzenie tego obowiązku zarządowi PROT.

Pod koniec trwania obrad zaprezentowana została robocza wersja filmu w formacie VR ze spływu po Kanale Augustowskim, który powstaje w ramach realizacji zadania publicznego „Street view na Kanale Augustowskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.