Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podręcznik obsługi klienta-turysty w centrach i punktach informacji turystycznej

24 kwietnia 2020

Rozpoczęte w 2019 roku przez Polską Organizację Turystyczną prace nad stworzeniem “Podręcznika obsługi klienta-turysty w centrach i punktach informacji turystycznej” zostały właśnie zakończone, a ich efektem jest materiał, który pomoże obecnym i przyszłym informatorom turystycznym lepiej zrozumieć ten zawód.

Treści rozdziałów Podręcznika są uściślone, spis treści syntetyczny, a wartość merytoryczna dla kadr informacji turystycznej oraz studentów turystyki na uczelniach jest nieoceniona. Podręcznik będzie świetnie wypełniać lukę wydawniczą na rynku w środowisku polskiej turystyki czy podczas szkoleń zawodowych.

Docelowo Podręcznik zostanie wydrukowany i rozpowszechniany szeroko w centrach IT, bibliotekach, uczelniach i w mediach społecznościowych.

Polska Organizacja Turystyczna współpracowała z Zarządem Forum Informacji Turystycznej kadencji 2017-2019 w przygotowywaniu materiału. Podręcznik ten stanowi III wydanie tej tematyki w ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Podręcznik obsługi klienta-turysty w centrach i punktach informacji turystycznej
Polski System Informacji Turystycznej