Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Podsumowanie spotkania on-line przedstawicieli POT i ROT

17 kwietnia 2020

W dn. 9 kwietnia br. kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej spotkało się wirtualnie z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych z całej Polski. Celem spotkania było wypracowanie założeń dotyczących kampanii “Wypoczywaj w Polsce”. Na tej podstawie powstał dokument podsumowujący wideokonferencję.

Stanowisko POT-u, przedstawione na wstępie podczas spotkania

Obawa przed podróżowaniem w pierwszym etapie po pandemii, zwłaszcza poza granice kraju, to powód podjęcia przez Polską Organizację Turystyczną (POT) planów promocyjnych nastawionych w bieżącym roku wyłącznie na rynek krajowy.

Polskie destynacje i produkty turystyczne powinny stać się zatem obszarem działań marketingowych POT oraz podstawą kampanii „Odpoczywaj w Polsce”, realizowanej przez POT przy współpracy z ROT-ami i LOT-ami. Odbiorcami kampanii będą przede wszystkim Polacy, nie zaś goście zagraniczni.

Taką tezę postawił prezes POT Robert Andrzejczyk podczas spotkania on-line, które odbyło się 9 kwietnia 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele POT oraz regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ów).

Jak wyjaśnił prezes Andrzejczak główne źródło finansowania kampanii to fundusze wewnętrzne POT. Pochodzić będą z przesunięcia środków finansowych przeznaczanych przez POT na działalność ZOPOT-ów i promocję Polski na rynkach zagranicznych. Dzięki temu budżet Polskiej Organizacji Turystycznej na turystykę krajową wzrośnie w tym roku 10-krotnie.

Po wstępnych informacjach przekazanych przez prezesa POT wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych. Poniżej fragmenty wypowiedzi, które dotyczą stricte pomysłów na promocję.

Propozycje przedstawicieli ROT-ów w sprawie Kampanii „Wypoczywaj w Polsce”

Widzimy potrzebę realizacji kampanii, gdyż przedsiębiorcy nie są w stanie sami się promować i potrzebują naszego wsparcia. Kierunki, które powinny się znaleźć w obszarze głównego zainteresowania to:turystyka rodzinna, zdrowotna, przyrodnicza, na obszarach wiejskich; wszystkie te formy posiadają wspólny mianownik, który można określić jako turystykę SLOW. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami w przeprowadzaniu kampanii promocyjnych, bo wiemy –dzięki badaniom– jaka jest efektywność poszczególnych narzędzi marketingowych. Jak pokazują doświadczenia z realizacji dotychczasowych kampanii, takich jak „Green Velo – łańcuch atrakcji” czy „Świętokrzyskie czaruje – poleć na weekend” należy położyć nacisk na promocję wielonarzędziową i wielokanałową, nie tylko w Internecie, ale np. także w telewizji. Najlepiej promować konkretne produkty turystyczne, nie zaś „wszystko”. (Małgorzata Wilk-Grzywna, ROT WŚ)

Wszyscy planują zmasowaną akcję promocyjną po ustaniu epidemii, dlatego rodzi się pytanie „czy jest sens?”, ludzie i tak będą chcieli wyjść. Kampanię należy oprzeć o takie komunikaty jak: bezpieczeństwo i aktywność. Nie możemy skupiać się tylko na obszarach wiejskich, a pomyśleć co z miastami, co z innymi atrakcjami. (Rajmund Papiernik, DOT)

Warto wyznaczyć spersonalizowany produktowy kierunek kampanii. (Damian Greś, ZROT)

Powinny być wspierane walory przyrodnicze polskich regionów (obszary naturalne jak lasy i parki) i mniej znane miejsca. Potrzebne jest przygotowywanie wiarygodnych scenariuszy rozwoju turystyki, a także programów dotacyjnych dla szkół, które najprawdopodobniej mogą zostać wdrożone najwcześniej jesienią. (Grzegorz Biedroń, MOT)

Mocne przygotowanie się pod kątem turystyki rowerowej, wycieczek szkolnych, turystyki zorganizowanej w mediach społecznościowych to dobry kierunek w zaktywizowaniu większej ilości osób. (Agnieszka Sikorska, ŚOT)

Kampania kierowana do nauczycieli, wprowadzenie do programu nauczania zwiedzania atrakcji turystycznych to dobry pomysł. Turystyka będzie rozwijana w oparciu o odwiedzanie miejsc blisko domu w regionie, z którego pochodzi odwiedzający. Akcję promocyjną należy kierować na poszczególne regiony. (Artur Krysztofiak, WOT)

Zmiana programów nauczania w szkołach z poszczególnych przedmiotów w ten sposób, aby zajęcia lekcyjne mogły być / musiały być prowadzone także w terenie: Muzea, Galerie, Pomniki Historii, Obiekty UNESCO, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Ogrody Zoologiczne i inne. Ta kwestia powinna być rozstrzygnięta odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, wtedy będzie to przepis powszechnie obowiązujący. Kuratorzy zobligują Dyrektorów Szkół do stosowania takich rozwiązań i będą ich z tego rozliczać. Naszą rolą będzie z kolei (wspólnie z POT) merytoryczne opracowanie Katalogów Turystyki Szkolnej z ofertami z każdego województwa. Takie katalogi powinny także zawierać opcje wycieczek szkolnych, zielonych szkół. Sami nie będziemy mieli wystarczającej siły przebicia, ani skutecznych możliwości działania i dotarcia do szkół.
Dodatkowo przynajmniej na jakiś czas po ustaniu epidemii cała turystyka szkolna, dzieci i młodzieży powinna dotyczyć tylko oferty krajowej. Promujemy turystykę w Polsce, podróżujemy po Polsce. Sprzyjać temu będzie nastawienie na odbudowanie gospodarki krajowej, a z drugiej strony względy bezpieczeństwa – ludzie będą mieć obawy dotyczący podróży daleko od domu, podróży zagranicznych i podróżowania w miejsca gdzie są duże skupiska ludzi. (Piotr Mielec, OROT)

Kampania powinna zostać rozdzielona na miasta oraz inne regiony, by wspomóc wszystkich potrzebujących. Konkurs na działanie w regionach jako dodatkowy bodziec. (Łukasz Magrian, Pomorska ROT)

Propozycje dotyczące kampanii promocyjnych
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Informacja przygotowana na bazie informacji przekazywanych podczas wideoczatu, następnie uzupełniona i skorygowana przez dyrektora Jacka Janowskiego.

Idea kampanii:

 • #Zaplanujwakacjemarzeń – strona www umożliwi stworzenie idealnego pakietu w którym turysta dobierze sobie rodzaj noclegu, transportu oraz miejsc, które odwiedzi i skosztuje regionalnej kuchni.
 • Bazą akcji będzie zaplecze techniczne stworzone na potrzeby akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Beneficjenci akcji:

 • Usługi noclegowe
 • Usługi gastronomiczne
 • Usługi transportowe
 • Usługi kulturalno-sportowe

Kampania, która planowo będzie trwała przez kilka miesięcy, została podzielona na 3 etapy:

 1. Kampania informacyjna czyli zapewnienie turystów o tym, że podróżowanie jest już bezpiecznie.
 2. Kampania akwizycyjna, czyli nabór partnerów do akcji.
 3. Kampania promocyjna, czyli szeroka kampania ogólnopolska z wykorzystaniem mediów internetowych oraz tradycyjnych.

Kampania promocyjna będzie realizowana w środkach masowego przekazu w szczególności w mediach społecznościowych oraz w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Do kampanii wykorzystani zostaną szeroko rozumiani liderzy opinii, którzy będą ambasadorami akcji.
Akcja skierowana będzie do wszystkich Polaków i będzie zachęcać nie tylko do podróżowania, ale i zwiedzania atrakcji w okolicy czy w swoim mieście. Do zwiedzania danych miejsc zachęcać będą sami właściciele tych miejsc muzeów, hoteli, agroturystyk – to będzie dodatkowe wsparcie promocyjne dla partnerów akcji.

Akcje realizowane w ramach pakietów dostępnych na stronie:
Mechanizm filtrów na stronie będzie pozwalał na przeprowadzanie kampanii wspierających. Turysta będzie wybierał nadrzędną kategorie z poniższych: Rodzina/ Pary/ Singel/ Senior. A następnie region i rodzaj oferty (gastronomia, aktywny wypoczynek, city break, agroturystyka, itp.)

Kampanie wspierające akcję (ambient)
„Busem przez Polskę” – obreandowany autobus, który przemierza Polskę odwiedzając liczne atrakcje (m. in. Certyfikaty POT, Polskie Marki Turystyczne). Przewodnicy promujący dany region na pokładzie autobusu. Rozbudowana kampania promocyjna – relacje live w radiu i telewizji oraz w mediach społecznościowych . Przewidywany czas kampanii 4 miesiące. Tydzień na każdy region. Promocja każdego z regionów wsparta hasłami #odpoczywajwwielkopolsce, #odpoczywajwlubuskim, itp.

Kampanie wspierające akcję
Największy nacisk położony zostanie na kampanie wakacji z dziećmi w ramach kategorii rodzina.To główna grupa docelowa akcji. #Odpoczywajzdzieckiemto kategoria tych pakietów, w których nasi przedsiębiorcy przygotują ofertę dla rodzin – w głównej mierze powinna być to oferta – dziecko gratis.

Projekt SZKOŁA –„Odpoczywaj w Polsce”

 • Kampania informacyjno-uświadamiająca skierowana do nauczycieli i uczniów w kontekście wycieczek szkolnych do polskich regionów.
  Stworzenie elektronicznego katalogu propozycji konkretnych planów wycieczek szkolnych (1,2,3,5 dniowych) dla klas szkół podstawowych i średnich – wycieczki są przygotowywane przez ROT-y, LOT-y, Marki Turystyczne; We współpracy z MEN dotarcie do dyrektorów szkół i nauczycieli – wywołanie mody na podróżowanie po Polsce.
 • Katalog ten będzie promowany szeroko w mediach tradycyjnych i elektrowniczych.
 • Konkurs na najciekawszy amatorski film zachęcający do przyjazdu regionu, atrakcji turystycznej itp. – przeznaczony dla klas szkół średnich i podstawowych. Nagrody to wycieczki szkolne dla klasy.

„Odkryj Polskę nieznaną” „Na wsi najlepiej”
Projekt dla osób, które będą chciały odpoczywać blisko domu i będą obawiać się dalszych podróży.

 • Utworzenie katalogu elektronicznego, przewodnika, który będzie miał na celu ukazanie różnorodności polskiej kultury i tradycji (miejsca związane z ekologiczną turystyką, zrównoważoną turystyką, skanseny, warsztaty kulturowe, festiwale kulinarne). Pokazanie miejsc wartych odwiedzenia – katalog powstanie we współpracy z ROT-ami, LOT-ami.
 • Katalog umieszczony na LP strony kampanii będzie promowany w szerokiej Kampanii Telewizyjnej i Radiowej oraz w Internecie.

„Ambasador Regionu” – kampania oparta na Influencer Marketingu
Kampania oparta o zaangażowaniu 16 blogerów, reprezentujących poszczególne regiony i postawienie im zadań promocyjnych. Blogerzy we współpracy z poszczególnymi regionami (ROTami oraz LOTami) podróżują po wyznaczonym szlaku i pokazują ciekawe miejsca i przekazują komunikat przez swoje kanały „Wybieram Polskę”. Wykorzystują PMT, Certyfikaty, EDEN, ale też pokazują obszary wiejskie i turystykę aktywną, zdrowotną oraz inne w zależności od specyfiki regionu.

Warto podkreślić, iż podczas spotkania on-line przedstawiciele ROT-ów podejmowali również inne tematy, niedotyczące kampanii. Poniżej wyciąg z wypowiedzi przedstawicieli ROT-ów, w których poruszano takie zagadnienia jak: bieżąca sytuacja i działalność podejmowana w ROT-ach, funkcjonowanie systemu POT-ROT-LOT, inne sprawy związane z szeroko pojętym marketingiem turystycznym.

Bieżąca sytuacja w ROT-ach, tematy inne niż kampania
(wyciąg z wypowiedzi podczas wideoczatu przedstawicieli ROT-ów).

ROT-y podjęły wiele działań mających na celu wsparcie swoich członków, w tym głównie przedsiębiorców. Podczas wideoczatu pojawiło się też kilka pomysłów na usprawnienie działania całego systemu POT-ROT-LOT.

Oprócz dyskusji dotyczącej kampanii, często powielały się poniższe tematy i sugestie:

 • Wsparcie przedsiębiorców w postaci zwolnienia ze składek członkowskich – do zatwierdzenia na Walnych Zgromadzeniach (Piotr Mielec, OROT).
 • Wdrożenie opłaty turystycznej stanowiłoby wzmocnienie całego systemu POT-ROT-LOT, to może być dobry moment, ponieważ ludzie chętniej zechcą spędzać urlop w kraju i wspierać lokalnych przedsiębiorców (tu zdania podzielone, czy to aby na pewno najlepszy moment na takie decyzje).
 • Uruchomienie porad prawnych. Przywrócenie przewodnika turystycznego jako zawodu certyfikowanego.
 • Prośba o wystosowanie ze strony POT-u i Ministerstwa Rozwoju oficjalnego pisma do Urzędów Marszałkowskich w całej Polsce dotyczącego zasadności i potrzeby wsparcia działalności ROT-ów. Samorządy ograniczają wydatki, szukają oszczędności, stąd też obawy o dalsze funkcjonowanie ROT-ów.
 • Zawarcie w dokumentach programowych dla przyszłej perspektywy EU zapisów mówiących o tym, że o pomoc w ramach różnego rodzaju programów mogą wnioskować jedynie j.s.t. należące do ROT-ów, co również wsparłoby ich budżet (do zweryfikowania, czy taki ruch by był zgodny z prawem, zdania podzielone (Piotr Mielec, OROT).
 • Przywrócenie wczasów pracowniczych jako formy wypoczynku dla zorganizowanych grup dorosłych jako wsparcie dla hotelarzy i przewoźników (Dorota Zbińkowska, MROT).
 • Informator turystyczny jako nowa kwalifikacja, prowadzenie szkoleń w tym kierunku (pomysł został zgłoszony do Rady) (Agnieszka Sikorska, ŚOT).
 • Szkolenia online, by szybko dokształcić pracowników na sezon, branża turystyczna może mieć problemy kadrowe. Wsparcie członków w przygotowywaniu ofert (Anna Brzechowska -Rębisz, PROT).

Ponadto dyr. Agnieszka Kowalkowska z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podzieliła się informacja o realizowanych działaniach:

 • Świąteczna akcja wspierającą regionalną turystykę poMOCNY KOSZYK WIELKANOCNY. Produkty (spożywcze, dekoracyjne, upominkowe) zostały zebrane na stronie akcji (finalnie było to kilkadziesiąt ofert). Zgłoszenia odbywały się przez prosty formularz online. Daliśmy wyraźny sygnał, że kupując je na Wielkanocny stół lub jako prezent dla bliskich – mieszkańcy województwa pomagają przetrwać ten trudny czas gestorom naszych konstelacyjnych atrakcji, gospodarstw, hoteli, restauracji, a nie jedynie “robią zakupy”. Dla tych przedsiębiorców, którzy sami podjęli już działania promocyjne i sprzedażowe, inicjatywa K-POT stanowiła dodatkowy kanał komunikacji. (Akcja trwała 11 dni. Raport medialny: 28 artykułów/audycji – TV, radio, prasa, Internet (wyłącznie redakcyjne, nieodpłatne); liczba odbiorców na FB: 82 tys., udostępnienia: 167; posty sponsorowane: 3 – koszt całkowity: 230 zł) (Agnieszka Kowalkowska, K-POT).

Podsumowanie spotkania przedstawicieli POT-ROT z dn. 9 kwietnia 2020 r.