Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Polskie Marki Turystyczne – projekt POT i MSiT

3 stycznia 2019

Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać do podróży. Niezbędne jest, aby informacje nt. miejsca były wiarygodne, zaś turysta mógł sprawnie zorganizować swoją podróż korzystając z atrakcji i usług zgrupowanych w ramach obszaru wizerunkowego danej marki.

W ramach projektu będą tworzone warunki dla kooperacji organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów branży turystycznej, co powinno zaowocować profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której graniczące, a często nawet konkurujące ze sobą gminy czy lokalne organizacje turystyczne rozpoczną współpracę przy tworzeniu wspólnej oferty turystycznej pod jednym, dużo mocniejszym wizerunkowo szyldem i w ramach jednego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie i promowanie danej marki.

Do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować do MSiT zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

Formularz zgłoszeniowy (on-line), wraz z załącznikami, należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową:
www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl do 28 lutego 2019 r.

Więcej informacji: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl