Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ponad 8% więcej zagranicznych turystów w Polsce

4 lutego 2020

W ubiegłym roku, od stycznia do września 2019, Polskę odwiedziło więcej turystów zagranicznych, niż w tym samym okresie w roku 2018. Wzrost wyniósł 8,2 %.

Dane za pierwsze trzy kwartały 2019 roku są bardzo obiecujące. Przez pierwsze 9 miesięcy Polskę odwiedziło 16,3 mln turystów. Według prognoz za 12 miesięcy, ostatni rok był rekordowym pod względem liczby turystów.

— Szczególnie cieszy stabilny wzrost turystów z krajów Unii Europejskiej, głównie z UE15. Stamtąd przyjeżdża do Polski bowiem blisko 57% wszystkich zagranicznych turystów. W 2019 roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 5,3 %, co oznacza, że z tych 15 państw do Polski przyjechało przez 9 miesięcy ponad 460 tys. turystów więcej — mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Pod względem dynamiki wzrostu na pierwszym miejscu znajdują się Finlandia (wzrost o 8,6%) i Wielka Brytania (wzrost o 8,5%). Natomiast szczególne cieszy wzrost z największego rynku tj. z Niemiec – 5%, co przełożyło się na ponad ćwierć miliona nowych turystów z tego kraju. Najbardziej optymistyczne są jednak dane dotyczące wzrostów na ważnych rynkach zamorskich (USA – 6,4%, Kanada – 10,2%, Korea Południowa – 67,3%, Japonia – 7,5%, Australia – 11,8%).

Źródło: MR – GUS – NBP

— Wzrosty na dalekich rynkach są związane m.in. z dynamicznym rozwojem siatki połączeń lotniczych przez PLL LOT. Są to dla nas bardzo ważni turyści, gdyż ich średni pobyt wynosi więcej niż 16 dni i w tym czasie zostawiają oni w Polsce ponad 5500 zł (w przeliczeniu na jednego turystę). Polska Organizacja Turystyczna jest aktywna na wszystkich tych rynkach, poza Australią. Warto zwrócić też uwagę na ponad 11% wzrostu liczby turystów z Chin i stabilizację na rynku izraelskim, z którego mimo mniejszej liczby lotów, przyjechało prawie tyle samo turystów, co w roku 2018 — dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna.

turyści