Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Posiedzenie Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 31 sierpnia 2020 r.

2 września 2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w odbyło się posiedzenie Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podczas posiedzenia obecni byli: Bożena Nienałtowska – Prezes Zarządu PROT – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Jarosław Szostak – Prezes Zarządu Suwalskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Sobolewski – Prezes Towarzystwa „Amicus”, Wojciech Jan Cymbalisty – przedstawiciel Urzędu Miasta Tykocin, Dariusz Saweliew – przedstawiciel Urzędu Miasta Suwałki oraz Sylwia Grudzińska – Dyrektor Biura PROT.

W trakcie spotkania omówiono zadania realizowane przez  Biuro PROT w terminie maj – sierpień 2020 r., m.in.:

 • stan realizacji poszczególnych zadań publicznych współfinansowanych przez Ministerstwo Rozwoju („Turystyka osób z niepełnosprawnościami”), KSOW (zrealizowane szkolenia: Kreowanie marki (branding) w agroturystyce, prowadzoną inwentaryzację gospodarstw agroturystycznych) oraz Województwo Podlaskie (Kampania wewnętrzna – produkcja oraz emisja filmów turystycznych na antenie TVP3 Białystok);
 • zakres i efekty zrealizowanej przez PROT kampanii w mediach społecznościowych „Czas na Podlaskie #wkontakcieznaturą” m.in.: seria wirtualnych wydarzeń, seria wirtualnych folderów oraz emisja w serwisie Facebook pięciu filmów turystycznych;
 • zrealizowaną w regionie kampanię wizerunkową POT „Odpoczywaj w Polsce” – produkcja i emisja trzech filmów turystycznych na antenie TVP2 w programie Pytanie na Śniadanie;
 • współpracę z mediami regionalnymi i branżowymi.

Zarząd PROT podjął uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

Podczas posiedzenia omówiono również organizowane przez PROT wydarzenia oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych dotacji:

 • Organizacja Konferencji “Turystyka osób z niepełnosprawnościami” oraz integracyjny spływ kajakowy – MR, 17-18 września 2020 r., Augustów;
 • Walne Zebranie Członków PROT – 30 września 2020 r., Białystok;
 • Organizacja Podlaskiego Forum Agroturystycznego „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych” – KSOW, UMWP, PB, – październik 2020 r.;
 • Organizacja dwóch szkoleń kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – MR – listopad 2020 r.;
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi” – MR, Forum ROT – listopad 2020 r.
 • Współpraca z POT w zakresie: „Obiekt bezpieczny higienicznie”, „Bon turystyczny”, „Turystyczna Szkoła”, szkolenie punktów IT;
 • Prowadzenie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, produkcja i emisja spotów dynamicznych oraz przebudowa serwisu podlaskie.travel.