Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

POT będzie promowała turystykę wiejską

9 maja 2018

Polska Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie w wysokości 625 tys. zł na promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019.

Projekt POT zrealizowany ze środków unijnych ma na celu identyfikację, upowszechnianie i promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Przyczyni się do stworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, a co za tym idzie do efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach wiejskich. Jego celem jest także upowszechnianie wysokich standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, a także aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń.

– W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich. Nowością z pewnością jest fakt, że do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej – mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Polska Organizacja Turystyczna będzie promować wyłonione markowe produkty turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych i w wybranych mediach ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą na rynkach, na których działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin realizacji programu to maj – wrzesień 2018 r.

Cele szczegółowe programu to:
– identyfikacja dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki;
– upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską;
– rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej.

Realizacja programu podzielona zostanie na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk
1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
– wypoczynek u rolnika
– wypoczynek na wsi
– oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej
– oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas gali

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu). Działania promocyjne będą prowadzone
za pomocą narzędzi:
1. Promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
2. Publikacje
3. Media elektroniczne prowadzone przez POT

Środki na realizację zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Źródło: www.pot.gov.pl