Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

“Poznajemy Podlaskie” 2022/2023 – wyniki naboru wniosków

28 lutego 2023

“Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 grudnia 2022 r., a zakończył 31 stycznia 2023 r. W tym terminie wnioski złożyło 167 szkół podstawowych z poniższych powiatów:

 

 • powiat augustowski – 10 podmiotów,
 • powiat białostocki – 24 podmioty,
 • miasto Białystok – 30 podmiotów,
 • powiat bielski – 6 podmiotów,
 • powiat grajewski – 4 podmioty,
 • powiat hajnowski – 6 podmiotów,
 • powiat kolneński – 5 podmiotów,
 • miasto Łomża – 3 podmioty,
 • powiat łomżyński – 6 podmiotów,
 • powiat moniecki – 9 podmiotów,
 • powiat sejneński – 6 podmiotów,
 • powiat siemiatycki – 7 podmiotów,
 • powiat sokólski – 19 podmiotów,
 • powiat suwalski – 10 podmiotów,
 • miasto Suwałki – 5 podmiotów,
 • powiat wysokomazowiecki – 10 podmiotów,
 • powiat zambrowski – 7 podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania jednej wycieczki to 6 600,00 zł. Łączna kwota, o którą zawnioskowały szkoły to 1 058 592,18 zł, zaś koszt wszystkich zaplanowanych wycieczek po zsumowaniu wyniósł 1 477 928,06 zł.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 23 stycznia 2023 r., powołana została Komisja oceny wniosków w składzie:

 

 • Przewodnicząca Komisji – Ewa Packiewicz (Specjalista ds. marketingu turystycznego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
 • Członek Komisji – Dominika Korolczuk (Specjalista ds. marketingu turystycznego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
 • Członek Komisji – Joanna Waluk (Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)

Komisja rozpoczęła ocenę wniosków w dn. 8 lutego 2023 r., zaś zakończyła ją posiedzeniem podsumowującym, które odbyło się w dn. 22 lutego 2023 r.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, decyzją Komisji w roku szkolnym 2022/2023 wsparciem finansowym objęte zostanie 109 podmiotów, których lista znajduje się w poniższym linku:

Lista podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” 2022/2023.

W związku z faktem, iż wszystkie złożone wnioski spełniają niezbędne kryteria formalne i merytoryczne, jednocześnie mając na uwadze potrzebę umożliwienia dzieciom i młodzieży poznania atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz pośrednio wsparcie podlaskich przedsiębiorców z branży turystycznej, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna podjęła starania, aby wesprzeć wszystkie 167 szkół podstawowych, które zgłosiły się do przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Na tę chwilę dofinansowanie przekazane zostanie 109 szkołom wskazanym w powyższym załączniku, a o ewentualnym zwiększeniu budżetu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformuje wkrótce.

 

Regulamin przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” (PDF).