Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Produkt, wiedza i współpraca w turystyce

2 kwietnia 2017

Polska Organizacja Turystyczna podsumowała projekt warsztatowo-szkoleniowy „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce”. Sprawdźcie opracowanie projektu, wnioski i rekomendacje.

Projekt „Produkt, wiedza i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”, realizowany w latach 2015-2016, powstał na bazie doświadczeń Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT. Miał on charakter eksperckiego wsparcia regionalnych i lokalnych struktur organizacyjnych systemu turystyki (w tym przedsiębiorców, przedstawicieli JST, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych) w zakresie transferu wiedzy na temat promocji turystycznej i komercjalizacji produktów turystycznych zgodnie z nowymi trendami zagranicznymi oraz współpracy międzysektorowej. Misją projektu było umacnianie funkcjonowania trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT w warunkach jego 15-letniego istnienia.

Projekt miał formę cyklu 15 warsztatów merytorycznych o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym, organizowanym merytorycznie, logistycznie i finansowo w partnerstwie z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Każdy warsztat był realizowany według jednolitego ogólnego harmonogramu, opartego o trzy komponenty: produkt, wiedza, współpraca.

Podsumowanie projektu „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce”
www.zarabiajnaturystyce.pl