Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Program Interreg V-A Litwa-Polska – nabór wniosków

4 kwietnia 2018

Trzeci otwarty nabór wniosków Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne, został otwarty 3 kwietnia 2018 roku.

Ostateczny termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 czasu litewskiego (GMT +02:00). Wnioski muszą zostać fizycznie dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

W trzecim otwartym naborze mogą być składane wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:
Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

26 kwietnia w Białymstoku zorganizowane zostanie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.
Rejestracja na szkolenie będzie możliwa na stronach Programu.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny w wysokości 15%.  Minimalny całkowity budżet projektu to ponad 50 000,00 euro, zaś maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 milion euro.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie:
www.lietuva-polska.eu