Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

“Promocja podlaskich produktów turystycznych w Internecie – kampania zewnętrzna”

15 maja 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna dzięki dofinansowaniu Województwa Podlaskiego realizuje projekt „Promocja podlaskich produktów turystycznych w internecie – kampania zewnętrzna”.

Zadanie publiczne “Promocja podlaskich produktów turystycznych w internecie” – polegać będzie na produkcji siedmiu dynamicznych video-spotów promocyjnych województwa podlaskiego – jeden przekrojowy spot około 60 sekundowy, sześć tematycznych spotów 25-35 sekundowych (turystyka: wodna, rowerowa, przyrodnicza, lifestylowa, kulturowa, kulinarna).

Województwo Podlaskie to obszar o wysokim potencjale turystycznym ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Walory te wynikają z unikatowych zasobów środowiska, transgranicznego położenia, historii, tradycji i niepowtarzalnych zasobów rekreacyjnych. Umiejętne promowanie tych walorów, przy jednoczesnym uwzględnianiu preferencji turystów odwiedzających, umożliwia rozwój turystyki w regionie, co wymaga stałego dostosowywania się do potrzeb rynku i potencjalnych odbiorców. Dynamiczne video-spoty promocyjne wykorzystywane będą w celu promocji województwa podlaskiego w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube, i zostaną przygotowane zgodnie z obecnie panującymi trendami: video o długości 60 oraz 25-35 sekund z odpowiednio skondensowanym materiałem zaprezentowanym w dynamiczny sposób, który z powodzeniem przyciągnie uwagę widza. Dzięki specjalnie opracowanym płatnym kampaniom promocyjnym i poprzez przemyślane wyodrębnienie docelowych grup konsumentów, skutecznie docierać będą do najwłaściwszych odbiorców – ludzi młodych, zamieszkujących w dużych aglomeracjach, którzy poszukują miejsca do wypoczynku i mogą być zainteresowani ofertą turystyczną województwa podlaskiego.

Całkowita kwota projektu – 16050,00 zł
Dofinansowanie Województwa Podlaskiego – 12000,00 zł