Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka – nowe zasady

3 grudnia 2018

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  

Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”:

 1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
 3. Wkład własny MŚP: 20%;
 4. Oprocentowanie: od 1,85% (w przypadku nowych umów) do 2,15%;
 5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,925% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
 2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

Zmiany w oferowaniu produktu w nowo zawieranych umowach z Pośrednikami Finansowymi:

 1. Inwestycja finansowana Pożyczką musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej – zniesienie wymogu posiadania siedziby przedsiębiorcy w danym województwie.
 2. Rozszerzenie zasięgu działania pośredników finansowych o pozostałe województwa Polski Wschodniej do 30% wartości Portfela Jednostkowych Pożyczek.
 3. W przypadku Pożyczki o wartości powyżej 250 000,00 zł dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do maksymalnie 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki na rzecz przedsiębiorcy.
 4.  Jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie Pożyczki od tego samego Pośrednika, pod warunkiem, że druga Pożyczka może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej.
 5. Obniżenie podstawowego progu  oprocentowania Pożyczki do 1,85% (stopa bazowa KE); Oprocentowanie Pożyczki udzielonej start-upom lub na przedsięwzięcie mające status MPR Green Velo pozostało bez zmian i wynosi 0,925 %.

Podmiotem udzielającym pożyczki w województwie podlaskim jest Fundusz Wschodni Sp. z o.o.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.miir.gov.pl/turystyka oraz www.bgk.pl/turystyka.