Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

12 czerwca 2018

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, zarządzany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystaćpodmioty mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie 5 województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego). Wartość jednostkowej pożyczki to maksymalnie 500 tys. zł., udzielonych na okres 60 miesięcy. Dodatkowe ułatwienia (m.in. obniżka oprocentowania, brak wymaganego wkładu własnego) zostały przewidziane dla obiektów mających status Miejsc Przyjaznych Rowerzystom położonych wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Docelowo, wsparcie przyczynić się ma do poszerzenia oferty produktów, usług, a w efekcie do wydłużenia sezonu turystycznego, wzrostu liczby utworzonych nowych miejsc pracy, oraz zwiększenia zaangażowania środków prywatnych w finansowanie inwestycji w turystyce i branżach pokrewnych.

Więcej informacji.