Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Seminarium “Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego”

30 sierpnia 2018

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza do wzięcia udziału w seminarium “Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 8 września br. o godz. 13.00, w siedzibie Muzeum.

Seminarium “Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego” zorganizowano z okazji 10-lecia ratyfikacji Karty ICOMOS-u dotyczącej ochrony szlaków kulturowych i w ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim.

Ma na celu przybliżenie problematyki związanej z rolą i znaczeniem szlaków kulturowych oraz dobrych praktyk w zakresie ich udostępniania oraz promocji.
Organizatorzy chcą także rozpocząć dyskusję nad utworzeniem Kulturowego Szlaku Tatarskiego w ramach Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy, przebiegającego przez Polskę, Litwę i Białoruś.

Seminarium – Szlaki Kulturowe – program spotkania.

Swoją obecność należy potwierdzić w terminie do 3 września br. (adres e-mail: etnografia@skansen.bialystok.pl / tel.: 85 743 60 82).

Natomiast 9 września w niedzielę Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza na imprezę plenerową „Podlaskie Ziołami Pachnące”.

Wydarzenie organizują Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.