Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego

28 grudnia 2023

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała zadanie publiczne „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała zadanie publiczne „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka.

Zadanie publiczne „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” polegało na stworzeniu wirtualnych wycieczek po parkach narodowych w województwie podlaskim (Białowieskim, Narwiańskim, Biebrzańskim, Wigierskim), osadzonych na mapach Google, w formacie Street View, ogólnodostępnych i bezpłatnych dla wszystkich użytkowników Internetu. Na zadanie składało się przygotowanie Street View (172 km tras) w najatrakcyjniejszych i najcenniejszych przyrodniczo częściach podlaskich parków narodowych. Zadanie publiczne było kontynuacją projektu „Street View na Kanale Augustowskim” zrealizowanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w 2018 r. dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Całkowity koszt projektu wyniósł 182 300,00 PLN, natomiast dofinansowanie 162 611,60 PLN.

Wirtualne wycieczki są dostępne tutaj:

Zadanie publiczne pn. „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0068/0107/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023.