Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Street View w podlaskich parkach narodowych z dofinansowaniem MSiT

14 czerwca 2023

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego”.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka na zadanie publiczne „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego”. Całkowity koszt projektu wynosi 196 694,00 PLN, natomiast dofinansowanie 175 458,00 PLN.

Zadanie publiczne „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” polegać będzie na stworzeniu wirtualnych wycieczek po parkach narodowych w Województwie Podlaskim (Białowieskim, Narwiańskim, Biebrzańskim, Wigierskim), osadzonych na mapach Google, w formacie Street View, ogólnodostępnych i bezpłatnych dla wszystkich użytkowników Internetu. Na zadanie składać się będzie przygotowanie Street View (172km tras) w najatrakcyjniejszych i najcenniejszych przyrodniczo częściach podlaskich parków narodowych. Zadanie publiczne jest kontynuacją projektu „Street View na Kanale Augustowskim” zrealizowanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w 2018 r. dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cel główny projektu: promocja i rozwój podlaskiej turystyki przyrodniczej przy pomocy innowacyjnych rozwiązań w postaci narzędzia Street View.

Stworzenie „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” ułatwi dostęp do informacji oraz planowanie tras wycieczkowych dla turystów zainteresowanych turystyką przyrodniczą biorąc pod uwagę stopień trudności i atrakcje przyrodnicze.

Zadanie publiczne pn. „Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0068/0107/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023.