Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

„Szelment 2.0 – uczmy się od najlepszych” – relacja z wizyty

19 września 2019

W dniach 11-15 września przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej uczestniczyli w wizycie studyjnej do Włoch, z zakresu tworzenia sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich.

Wizyta studyjna rozpoczęła się od przyjazdu do miejscowości Paganella, gdzie odbyły się spotkania w kwaterach B&B Agostini oraz La Costa Paganella. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z zasadami prawnymi świadczenia usług agroturystycznych oraz współpracy w zakresie tworzenia i sprzedaży produktów kulinarnych oferowanych w obiektach gastronomicznych.

Drugiego dnia wizyty, przedstawiciele województwa podlaskiego wzięli udział w prelekcji na temat „Promocji i tworzenia produktów turystycznych oraz zacieśnienia relacji wśród partnerów sieci”. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Narciarskim i Konsorcjum Skiarea Paganella SKIPASS – NEVE – IMPIANTI – PISTE Consorzio Skipass Paganella Dolomiti. Prezentacje poprowadził Dyrektor tamtejszej Organizacji Turystycznej. APT Dolomiti Paganella to jednostka prywatna, finansowana ze środków publicznych prowincji Trydentu i jest jednym z pięciu głównych podmiotów, które koordynują rozwój i promocję turystyki na tym obszarze. System koordynacji turystyki tworzą również konsorcja turystyczne, które zarządzają wyciągami narciarskimi oraz zajmują się organizacją i promocją wydarzeń, a także organizatorzy turystyki i usługodawcy (m.in. hotelarze), firmy zarządzające wyciągami narciarskimi oraz podmiot handlowy – Dolomiti booking.

System tworzy bardzo przejrzysty podział kompetencji i zadań poparty współpracą wielu podmiotów.

Realizowana przez APT Dolomiti Paganella strategia skupia się na trzech głównych funkcjach:
– rozwój oferty własnej wokół turystyki rowerowej, pieszej i wspinaczkowej,
– koordynowanie tworzenia i promocji oferty zimowej oraz oferty dla rodzin z dziećmi,
– produkt markowy Dolomity Paaganella familywonderful,
– zarządzanie kartą turystyczną Dolomiti Paganella Card oferującą zniżki dla trustów.

Po części teoretycznej odbyło się zapoznanie z infrastrukturą ośrodka narciarskiego, m.in. wjazd wyciągami na Cima Paganella (wyciąg kabinowy Cabinovia Andalo Doss Pel, wyciąg krzesełkowy Seggiovia Albi de Mez-Cima Paganella).

Kolejnego dnia przedstawiciele województwa podlaskiego wzięli udział w spotkaniu z reprezentantem wyciągów w Molveno, który omówił sposób funkcjonowania wyciągu oraz przedstawił ofertę skierowaną do różnych grup – m.in. ofertę dla rodzin z dziećmi oraz propozycję sportów ekstremalnych na rowerowych szlakach górskich. Po spotkaniu odbył się wjazd na szczyt górski wyciągiem kabinowym (Cabinovia Molveno Pradel) oraz krzesełkowym (Seggiovia Pradel-Palon di Tovre). Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie się z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną wokół jeziora Molveno, a następnie zwiedzanie kwater: Agroturystyka Malga Tovre oraz Andalo B&B Al Papavero.

Ostatni dzień wizyty odbył się w siedzibie wyciągów w Funivie Madonna di Campiglio S.P.A. Przedstawiciele regionu podlaskiego spotkali się z Dyrektorem Organizacji Turystycznej Madonna di Campiglio oraz przedstawicielem wyciągu „5 Laghi”. Podczas spotkania zaprezentowano sposób funkcjonowania systemu zarządzania turystyką na tym obszarze, stan infrastruktury zimowej i turystycznej całorocznej, stan bazy noclegowej i gastronomicznej oraz omówiono współpracę poszczególnych podmiotów w ramach wspólnej karty turystycznej Folo Meet Card. Po części teoretycznej odbył się wjazd wyciągiem oraz zwiedzanie Schroniska Rifugio 5 Laghi.

Wyjazd studyjny okazał się niezwykle interesujący i motywujący. Uczestnicy mieli okazję poznać doświadczenia włoskich partnerów związanych z koordynacją systemu turystyki, zarządzaniem obiektami sportowymi i turystycznymi, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury turystycznej oraz tworzeniem, promocją i sprzedażą sieciowych ofert turystycznych.

Zdobycie praktycznej wiedzy i nowych umiejętności przyczyni się do zacieśniania współpracy pomiędzy uczestnikami wyjazdu oraz do tworzenia wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług oraz wysokiej jakości ofert turystycznych w województwie podlaskim.

Wyjazd został zorganizowany w ramach operacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2018-2019 (Etap II – 2019) pn. „Szelment 2.0 – uczmy się od najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W wyjeździe wzięli udział również przedstawiciele WOSiR Szelment sp. z o. o., UMWP, samorządów lokalnych, LGD.